Namsmannen.net

Alt om namsmannen!

Hva skjer når namsmannen henter bilen?

Dersom du har inkasso og gjeldsproblemer og samtidig eier eller leaser bil, så er en naturlig frykt at du blir tvunget til å måtte gi denne fra deg. Men hva skal egentlig til for at bilen skal bli tatt fra deg med tvang, og hva skjer når namsmannen kommer på døren for å hente bilen?

For at namsmannen skal hente bilen din så må namsmannen først ha mottatt en begjæring om tvangssalg, eller en begjæring om tilbakelevering, samt tatt begjæringen til følge. Du vil normalt få et varsel fra namsmannen om at de har mottatt en slik begjæring med en 14 dagers frist til å uttale seg om den. Videre er det normalt at det oppgis en dato for innhenting av bilen.

Dersom du ønsker å unngå å få namsmannen på døren, så kan du ta kontakt med namsmannen i god tid før den to og avtale sted og tid for å levere bilen.

Når namsmannen kommer på døren til deg er det først og fremst for å sikre seg nøklene til bilen. Bilen vil ikke bli kjørt bort av namsmannen, men bli hentet av bilbergingsfirma på oppdrag for namsmannen senere, normalt samme dag. Dette fordi namsmannen ikke kjenner til den tekniske tilstanden samt at de ikke skal bli beskylt for å ha forringet bilens verdi.

Hva er forskjellen på begjæring om tvangssalg og begjæring om tilbakelevering?

Dersom du har tatt opp lån med pant i bilen, ett såkalt salgspant, så fungerer jussen slik at ved mislighold at långiver fremdeles eier av bilen selv om denne står registrert på deg. Det samme gjelder ved leasing av bil. I slike tilfeller er det derfor ikke snakk om en begjæring om tvangssalg, men en begjæring om tilbakelevering til panthaver.

Les mer: Hva skjer når namsmannen henter bilen?


Copyrighted content. All Rights Reserved.