Namsmannen.net

Alt om namsmannen!

Ansvarsfraskrivelse

 

Vi bak namsmannen.net streber etter at all informasjon som kommer frem på denne siden skal være så korrekt og juridisk holdbar som mulig. Siden er privat og må ikke forveksles med offentlig informasjon. Innholdet er imidlertid ikke gjennomgått av jurister og problemstillinger som tas opp er ofte gjenstand for tolkning av loverk og det må tas høyde for at våre tolkninger kan være feil. Ta kontakt med advokat dersom du søker svar på forhold som har litt større økonomisk betydning for deg.


Copyrighted content. All Rights Reserved.